Jesteś tutaj

GOSPODARKA ODPADAMI

12.06.2019

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych z Nowej Wsi Wielkiej i okolic
Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych z Brzozy i okolic

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie odpadów komunalnych 
HARMONOGRAMY WYWOZU
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE NOWA WIEŚ WIELKA
MATERIAŁY EDUKACYJNE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA I KLIMATU

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW - MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
ADRESY PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Funkcjonujący od 1 lipca 2013 roku gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje jedynie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do Wójta deklarację dot. odbioru odpadów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pobierz formularz deklaracji.

Właściciele pozostałych nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne, to jest obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej, instytucji publicznych, letniskowych ogrodów działkowych itp. są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami na odbiór odpadów komunalnych (wykaz dostępny na stronie http://bip.nowawieswielka.pl/). W Gminie przyjęto metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od wielkości gospodarstwa domowego. Płatności na rzecz Gminy ponoszone są z miesięczną częstotliwością.

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka mieszkańcom przysługują następujące świadczenia:
- wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane (resztkowe) odpady komunalne i worki do selektywnej zbiorki odpadów;

- bezpośrednio z nieruchomości: odbiór odpadów zmieszanych raz na dwa tygodnie, odbiór segregowanych, takich jak papier, tworzywo sztuczne i metale – w żółtych workach oraz szkła w workach zielonych - raz w miesiącu oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych raz w roku;
- możliwość dostarczania do dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych papieru, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych pochodzących z ogródków przydomowych, mebli i innych wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, chemikaliów, opon z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz odpadów budowlanych i poremontowych w ilości do 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe;

Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnej (PSZOK) znajdują się w:
- Brzozie przy ul. Przemysłowej 5
- Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2 (przy Urzędzie Gminy, za parkingiem)
Czynne są w każdą sobotę, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
w okresie od 1 listopada do 31 marca – od 800 do 1200
w okresie od 1 kwietnia do 31 października – od 800 do 1400
UWAGA: w PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

- przeterminowane leki dostarcza się do aptek, do oznakowanych pojemników;- zużyte baterie umieszcza się w oznakowanych pojemnikach w obiektach użyteczności publicznej, Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazuje się je do placówek handlowych sprzedających baterie. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych deklarowana jest przez 95% gospodarstw domowych. Wymienione zasady segregacji odpadów zachowują ważność do czasu obowiązywania umowy z przedsiębiorcą, wyłonionym w ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, to jest do 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z prowadzonym przez Wójta Gminy rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka uprawnionych jest osiem podmiotów do odbioru odpadów komunalnych, z których w 2018 roku faktycznie odbierały trzy. Jednocześnie należy nadmienić, że problematyczne odpady eternitu (azbest) podlegają innym zasadom i zapotrzebowanie na ich odbiór należy każdorazowo zgłosić do Urzędu Gminy. Również inne odpady, niebędące odpadami komunalnymi, podlegają odrębnym zasadom (np. papa). W takim przypadku właściciel odpadów indywidualnie zleca usługę odbioru uprawnionym podmiotom, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (dostępny na stronie http://bip.nowawieswielka.pl/)

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.