Jesteś tutaj

BEZPIECZEŃSTWO

05.05.2019

Postępowanie po ogłoszeniu alarmu

Po usłyszeniu sygnału „ogłoszenie alarmu” należy zachować się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 •     włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy na stacje lokalną,
 •     przygotować dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.
 •     wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 •     zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 •     zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 •     stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:

 •     ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 •     stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach.

Osoby przebywające w obiektach użyteczności publicznej powinny stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami

A) Po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami” należy:

 •  nie zbliżać się do rejonu awarii,
 •   zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 •  włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,
 •  pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 •  osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 •  do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 •  powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 •  wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
 •  do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

B) Po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami zakażeniami”należy:

 •  sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 •  sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 •  sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 •  jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 •  przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

Po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami” należy: postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o klęskach i zagrożeniu środowiska” należy:

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniach należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosowaćsię do przekazywanych komunikatów i poleceń.

Postępowanie po odwołaniu alarmu

Po usłyszeniu sygnału „odwołanie alarmu” należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

TABELA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r, poz. 96).

kliknij w odnośnik: /sites/default/files/RODZAJE%20ALARMO%CC%81W.pdf

 

                 

 
 

 

 
 
 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.