Dziś jest środa, 22 maja 2019     19:55:57
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej

Dane Urzędu

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 320 68 68
fax: (52) 320 68 50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

NIP URZĘDU GMINY: 953-22-15-757

NIP GMINY: 554-28-63-378 

Regon: 000539644

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorek: 7:15 - 16:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 14:15


więcej informacji
Jesteś tutaj: Aktualności >

Powrót na rynek pracy

04 marca 2019 08:34:00 Powrót na rynek pracy

Powrót na rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2019 r. rozpoczął realizację projektu: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (IV)”,


w którym zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniać będą przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej powyższego projektu.
 

W celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy dla byłych uczestników projektów realizowanych w Osi 9 RPO WK-P 2014-2020, w projekcie PUP przewidziano szereg działań z zakresu aktywizacji zawodowej do których serdecznie zachęcamy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Natomiast, co najmniej 20% uczestników projektu stanowić powinny osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie dla osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, który zakłada udzielenie wsparcia w ciągu 4 m-cy od rejestracji w urzędzie pracy lub przystąpienia danej osoby do projektu.

Dla osób do 25 r.ż. termin będzie liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 r.ż. od dnia przystąpienia do projektu.
Informacje na temat projektu dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147. Szczegóły dotyczące możliwości wsparcia, miejsc realizacji poszczególnych form aktywizacji zawodowej, kryteriów rekrutacji oraz warunków udziału w projekcie można uzyskać:
■  Szkolenia, parter, tel. (52) 36-04-371,
■  Środki na podjęcie działalności gospodarczej: (parter), tel. (52) 36-04-370, (52) 36-04-368,
■  Staż, I piętro  – pok. 107, tel. (52) 36-04-332
■  Doradcy klienta, parter – lewa strona,
■  Koordynator projektu, pokój 212 (II piętro), Andżelika Ciżmowska, tel. (52) 36-04-349.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły w okresie realizacji projektu, zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz sukcesywnie ogłaszanymi na stronie internetowej urzędu: konkursami przyjmowania wniosków na staż, naborami wniosków o możliwość aplikowania o środki na podjęcie działalności gospodarczej, zapisami na szkolenia kwalifikacyjne. Główne kryteria rekrutacji to: status osoby bezrobotnej, odpowiedni profil pomocy, wiek, wykształcenie, płeć, wpisywanie się w grupę docelową.


Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej projektu oraz przewidzianych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy: www.bydgoszcz.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Programy aktywizacyjne i projekty.

Plakat (tutaj)

Źródło: Andżelika Ciżmowska – koordynator projektu, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Wróć

Galeria

Filmy

Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Dla Biało-Czerwonej.