Dziś jest wtorek, 26 marca 2019     10:20:34
Imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej

Dane Urzędu

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 320 68 68
fax: (52) 320 68 50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

NIP URZĘDU GMINY: 953-22-15-757

NIP GMINY: 554-28-63-378 

Regon: 000539644

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorek: 7:15 - 16:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 14:15


więcej informacji
Jesteś tutaj: Aktualności >

Układ komunikacyjny Brzozy

29 marca 2018 13:19:00 Układ komunikacyjny Brzozy

Układ komunikacyjny Brzozy

W dniu 15 marca 2018 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy poświęcona układowi komunikacyjnemu miejscowości Brzoza. Sesja o powyższej  tematyce odbyła się również 19 października ubiegłego roku. W okresie międzysesyjnym odbyto szereg spotkań z Wojewodą, Marszałkiem Województwa, Przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Dróg  Wojewódzkich. Wcześniejsze ustalenia omówione podczas sesji październikowej 2017 roku w zasadzie zostały podtrzymane.
Droga 254 na terenie miejscowości Brzoza będzie utrzymana w kategorii G na dalszym swym przebiegu drogi Z. Oznacza to, że w Brzozie znajdą się ciągi rowerowe, piesze oraz rondo na skrzyżowaniu ulic Łabiszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich. Na dalszym odcinku przy finansowaniu z budżetu gminy (1,6 mln zł) wykonane zostaną ścieżki rowerowe do Nowego Smolna oraz zostanie przebudowana droga 254, w taki sposób aby powstał  parking przy cmentarzu oraz wyprostowany został łuk drogi w tym miejscu. Władze Gminy zabiegają o wyprostowanie zakrętów znajdujących się  pomiędzy Kobylarnią a Nowym Smolnem, jednak Władze Województwa nie chcą przyjąć na siebie kosztów zrealizowania tej przebudowy. Zdaniem władz koszt przekraczający 2 mln złotych nie powinien obciążać budżetu gminy Nowa Wieś Wielka, ale być pokryty ze środków wojewódzkich, ponieważ użytkownikami drogi nie są jedynie mieszkańcy Gminy. Decyzja w tej sprawie musi zostać podjęta przez Zarząd Województwa. Mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do wyprostowania tych zakrętów bez ponoszeniu kosztów przez naszą Gminę.
Pani Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Pani Marzena Baczyńska, zadeklarowała, że w 3 kwartale  b.r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi  254. Jej realizacja powinna zmieścić się w bieżącej perspektywie finansowej, w której pozyskiwane są środki unijne (2014-2020+).
Obecny na sesji, Pan Jarosław Gołębiewski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, omówił kwestie związane z przygotowywaniem drogi S10  i związanego z nią fragmentu DK25 na odcinku od  Stryszka do drogi na Piecki. Podtrzymane zostały wcześniejsze ustalenia. Wykonanie budowy tej trasy obecnie znajduje się na liście rezerwowej. Przygotowana dokumentacja przewiduje węzeł w Pieckach z możliwością zbudowania wiaduktu nad torami kolejowymi, co pozwoli wytyczyć nowy przebieg około 1,5 kilometrowego odcinka drogi 254 omijającego Brzozę, czyli wykonanie obwodnicy tej miejscowości. Do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia prawdopodobnie trzeba będzie podjąć współpracę z PKP, które dysponują środkami na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu pociągów, tj. m.in. budowę wiaduktów. Zwrócono uwagę, że realizacja tych zamysłów może pociągnąć za sobą konieczność zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych (zamknięcie przejazdów kolejowych   w pobliżu wiaduktu) lub podjęcie się finansowania utrzymania tych przejazdów z budżetu gminy.
Prace związane z przygotowaniem drogi S10 przebiegają z 3 miesięcznym opóźnieniem. W roku 2018 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpi o uzgodnienie warunków STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe)
Przedstawiciel Wojewody Pan Paweł Bukowski odniósł się do prawdopodobieństwa wykonania S10 pomimo faktu, że przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej. Zwrócił uwagę na brak środków wynikający m.in. z powiększających się kosztów budowy. Wskazał mechanizm PPP (porozumienie publiczno-prywatne) jako potencjalne źródło finansowania przy założeniu, że nie wystarczy środków krajowych i pomocy unijnej. Wpisywanie się odcinka drogi S10 pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem w transgraniczny szlak ze Szczecina przez Warszawę do portów nad Morzem Czarnym i połączenie z projektem Trójmorza wskazał jako szansę na zrealizowanie tych zamierzeń.
 

Wróć

Galeria

Filmy

Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Dla Biało-Czerwonej.