Dziś jest środa, 22 maja 2019     19:55:37
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej

Dane Urzędu

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2,
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 320 68 68
fax: (52) 320 68 50
e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

NIP URZĘDU GMINY: 953-22-15-757

NIP GMINY: 554-28-63-378 

Regon: 000539644

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek: 7:15 - 15:15
wtorek: 7:15 - 16:15
środa: 7:15 - 15:15
czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 14:15


więcej informacji
Jesteś tutaj: Aktualności >

Rozmawiano o DW nr 254 - aktualizacja.

08 lutego 2016 12:53:00 Rozmawiano o DW nr 254 - aktualizacja.

Rozmawiano o DW nr 254 - aktualizacja.

Zaplanowane spotkanie z przedstawicielami ZDW i firmą projektową odbyło się 27 stycznia 2016 roku w auli Gimnazjum w Brzozie.
Oprócz szerokiej reprezentacji mieszkańców Brzozy i sąsiednich sołectw, na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka - Pan Wojciech Oskwarek, urzędnicy Urzędu Gminy, radny powiatu, radni gminy, ks. proboszcz Wojciech Szukalski, sołtysi Brzozy, Kobylarni i Nowego Smolna oraz kilku członków rady sołeckiej z Brzozy. W sumie zainteresowanych przebudową DW nr 254 było ponad 80 osób. O atmosferze spotkania i ważnosci poruszanych problemów niech świadczą blisko 5-cio godzinne obrady bez przerwy.

Ponad godzinę trwała prezentacja szczegółowego projektu koncepcyjnego, w trakcie którego zostały omówione założenia dotyczące przebudowy drogi od torów kolejowych w kierunku Łabiszyna do granic gminy Nowa Wieś Wielka. Opracowany projekt zakłada min. szerokosć jezdni 7 m, chodniki po obu stonach Łabiszyńskiej, łącznie do cmentarza, w pasie jezdni do mostu na rzece Noteć w dwóch kierunach wytyczony pas dla rowerów, lewoskręty, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach Łabiszyńskiej z Powstańców Wielkopolskich, z Przemysłową i z Kolejową, zamiast przez większość oczekiwanego ronda na skrzyżowaniu Łabiszyńskiej z Powstańców Wielkopolskich, które to rondo według przeprowadzonej naukowej symulacji za 30 lat podobno będzie się korkować.

Po wstępnym etapie wnoszenia uwag i ich wyjaśniania przez projektantów, głos zabrał pan Sławomir Silecki kierownik Referatu Inwestycji UG, zwracając, w sposób jednoznaczny, uwagę na to, że na poniedziałkowym spotkaniu było więcej uwag, a ich wyjaśnianie przebiegało w sposób przejrzysty. Od tego momentu uwagi i wyjasnienia potoczyły się płynnie i merytorycznie.

Do przedstawionego projektu koncepcyjnego biorący udział w konsultacjach mieszkańcy i urzędnicy gminy oraz sołtysi wnosili wiele zastrzeżeń i próśb, które usprawniałyby ruch kołowy i pieszorowerowy, szczególnie w Brzozie i Olimpinie oraz sąsiednich sołectwach, a co za tym idzie, to poprawiały bezpieczeństwo. Najistotniejsze uwagi dotyczyły:
- zachowania wyjazdów z ulic E. Gierczak, Ogrodowej i ulicy Rezerwat w Olimpinie,
- wprowadzenia do projektu budowy ronda na skrzyżowaniu Łabiszyńskiej i Powstańców Wielkopolskich zamiast projektowanych 3-ch sygnalizacji świetlnych,
- przeniesienia w poprzednie miejsce zatoki przystanku autobusowego w kierunku Bydgoszczy,
- zaplanowania wyjazdu z obiektu „Mila” w prawo na Łabiszyńską, lub poszerzenia Kolejowej o pas prawoskrętu,
- przeniesienia ścieżek rowerowych z jezdni na pas chodników,
- wpowadzenia dodatkowych miejsc parkingowych zamiast pasa zieleni przy cmentarzu, a może zbudować parking na starodrożu po likwidowanym ostrym łuku,
- zaprojektowania wzdłuż przebudowywanej DW nr 254 ścieżki pieszorowerowej od Olimpina do Kobylarni,
- wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych w Kobylarni,
- wprowadzenia do planu wjazdów na parking przy kościele w Brzozie i kilku posesjach w Olimpinie.

Jako pierwszy dyskusję rozpoczął ks. proboszcz Wojciech Szukalski, zwracając uwagę na konieczność budowy ronda oraz o potrzebie przeprojektowania przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowego.

Z obecnych w auli sołtysów, Stanisław Szpera z Nowego Smolna miał zastrzeżenia, co do sformułowania przedstawiciela ZDW, że DW nr 254 ma pecha, chyba nie po to tu się zebraliśmy. Przedstawił w sposób szczegółowy i merytoryczny uwagi co do wyznaczenia miejsc parkingowych przy cmentarzu, a także oznakowania drogi 254 przebiegającej przez sołctwo oraz niecelowości pozostawienia starej ścieżki rowerowej od Olimpina do Kobylarni, a także zgłosił poprawkę do organizacji ruch na ulicy Rezerwat w Olimpinie. Waldemar Owczarzak sołtys Brzozy zabierał głos w sprawie przeniesienia ścieżek rowerowych na chodniki, konieczności budowy ronda,wytyczenia wjazdu na parking koło kościoła oraz możliwości pozostawienia wyjazdu z „Mili” na Łabiszyńską. Pan Jacek Kanadys sołtys Kobylarni, apelował o pozostawienie przejścia dla pieszych, oznakowanego i oświetlonego oraz dodatkowego włączenia prawej strony sołectwa w DW 254.

Oddzielnym problemem zgłoszonym do rozwiązania, to połączenie drogi 254  z krajową 25 przez tory kolejowe bezpiecznym przejściem dla pieszych i rowerzystów.

Pan Leszek Latosiński sekretarz UG, stwierdził, że największym prblemem i bolączką mieszkańców Brzozy i sąsiednich sołectw jest natężony ruch pojazdów ciężarowych przez ulicę Łabiszyńską, a oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego jest możliwe przez zbudowanie obwodnicy Brzozy, bo jakich rozwiązań byśmy nie przyjęli, to połączenie nasilonego ruchu kołowego z częstym zamykaniem barier i jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, jest niemożliwe. W powyższej sprawie wypowiedział się pan Tomasz Gill, mieszkaniec Brzozy. Natomiast dla poparcia idei dudowy obwodnicy pan Łukasz Kubiak przedstawił zebranym, przez siebie sprawdzony, wariant przebiegu obwodnicy.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich powiedzieli, że było już kilka przedstawianych rozwiązań budowy obwodnicy Brzozy, lecz propozycje te były zawsze odrzucane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Atostrad w Bydgoszczy.

Osobiście uważam, jako sołtys Brzozy, że wspólnie z wójtem, radą gminy i mieszkańcami Brzozy, mamy obowiązek udać się do marszałka województwa z petycją w tej sprawie, ponieważ dotychczasowe prośby nie przyniosły pożądanych efektów. Wszystkim dziekuję za liczne przybycie i aktywny udział w obradach, a dyrektorowi Gimnazjum panu Zbigniewowi Smutkowi za przygotowanie i udostępnienie auli.

Pan Wójt Wojciech Oskwarek na zakończenie konsultacji społecznych, serdecznie podziękował za uczestnictwo i mądrą twórczą dyskusję.

Opracował: Waldemar Owczarzak – Sołtys sołectwa Brzoza; tel. 663 273 756

Poniżej możemy zapoznać się z Pismem jakie wystosował Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Pana Mirosława Kielnika, po spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło sie w Brzozie, dnia 27 stycznia br.

Szanowny Panie Dyrektorze,
przeprowadzone przez przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich i projektantów firmy ZNAK Gdańsk w dniu 27 stycznia 2016r. konsultacje społeczne z Mieszkańcami Brzozy w sprawie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254, na odcinku od Brzozy do Nowego Smolna, wykazały ponad wszelką wątpliwość, że niezbędna jest budowa obwodnicy, która wyeliminowałaby ruch pojazdów ciężarowych z centrum Brzozy. Wprawdzie wprowadzenie takiego rozwiązania, przy aktualnie konsultowanym projekcie jest niemożliwe, będę jednak zabiegał o to, aby w Państwa strategii inwestycyjnej znalazła się budowa tej obwodnicy.

W zakresie poruszanych i zgłaszanych uwag oraz propozycji do przedstawionej na spotkaniu koncepcji przebudowy drogi nr 254 wymienić należy między innymi:
1. Według koncepcji przebudowa drogi ma być prowadzona od przejazdu kolejowego w kierunku Łabiszyna, podczas gdy droga wojewódzka zaczyna się od drogi krajowej nr 25. W koncepcji winien być uwzględniony również przejazd kolejowy.
2. Zaprojektowanie prawoskrętnych wyjazdów z ulic: Gierczak, Kolejowa i Ogrodowa.
3. Pozostawienie zatoki autobusowej komunikacji międzymiastowej w kierunku Bydgoszczy w istniejącym miejscu.
4. Przesunięcie azylu na ulicy Łabiszyńskiej tak, aby z ulicy Ogrodowej można było poruszać się w obie strony drogi wojewódzkiej.
5. Umożliwienie wyjazdu z terenu plebanii przy kościele nie tylko w prawą stronę, ale również w lewo w stronę przejazdu kolejowego.
6. Umożliwienie wjazdu na parking przy kościele na dz. nr 117/29 /pomiędzy kościołem, a pomnikiem/.
7. Wykonanie skrzyżowania ulicy Łabiszyńskiej z ulicą Powstańców Wlkp. o ruchu okrężnym.
8. Przeniesienie ścieżek rowerowych po obu stronach ulicy Łabiszyńskiej z jezdni na chodnik.
9. Ścieżka rowerowa za mostem na kanale Nowonoteckim nie może zajmować terenu pieszo-jezdni na odcinku od kanału do ulicy Nadrzecznej.
10. Zachowanie połączenia ulicy Rezerwat w Olimpinie w dwóch miejscach z drogą wojewódzką.
11. Zaprojektowanie parkingu przy cmentarzu w Olimpinie po stronie cmentarza z wykorzystaniem starej trasy drogi wojewódzkiej.
12. Pozostawienie przejścia dla pieszych w Kobylarni oznakowanego pasami i światłem ostrzegawczym.
13. Zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej od Olimpina do Nowego Smolna w standardzie nawierzchni bitumicznej.
14. Zaprojektowanie zjazdu w drogę gminną na km 3+700 w Kobylarni o szerokości większej niż w koncepcji, ponieważ jest to praktycznie drugi wyjazd na drogę wojewódzką z sołectwa Kobylarnia.
15. Wydzielenie przejazdów dla rowerów przy przejściach dla pieszych, aby rowerzyści mogli poruszać się po obu stronach drogi.

Wykaz wszystkich uwag i propozycji zmian zapisany został przez przedstawicieli firmy ZNAK Gdańsk łącznie z uzgodnieniami indywidualnymi z Mieszkańcami w zakresie wjazdów na posesje i nieruchomości znajdujące się wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Mieszkańcy Brzozy żyjący w tak newralgicznym punkcie, na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowej i wojewódzkiej oraz drogi kolejowej, na co dzień borykają się z trudnościami związanymi z ruchem pojazdów ciężarowych, który jest tam bardzo duży. Naturalne więc jest, że zabiegają o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Stąd, być może, miały miejsce zbyt impulsywne wystąpienia podczas prowadzonych konsultacji.

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie zgłaszanych wniosków oraz postulatów  i uwzględnienie ich w opracowaniu koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej, a następnie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej wykonawczej. Proszę o informację o Państwa decyzji w tej sprawie. 

Wróć

Galeria

Filmy

Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Szlak pieszy im. bł. Czesława Jóźwiaka
Dla Biało-Czerwonej.